Raw material area

Friday, 03/05/2024 View: 1065

WAITING FOR THE TESTING RESULTS OF THE NEW HERBAL RICE VARIETY!!

With endless PASSION for discovering indigenous rice varieties and regional specialties, Ong Tho Rice Raw Material Area continues to test a new herbal rice variety.

Tuesday, 04/07/2023 View: 982

VÙNG NGUYÊN LIỆU GẠO ÔNG THỌ - THU HOẠCH LÚA ST25 HÈ THU

Lúa ST Hè Thu. Người khác chọn giá thành nhưng Gạo Ông Thọ chọn chất lượng! “Chấp nhận thức đêm, chi trả phí cao để lúa về nhà

Friday, 10/03/2023 View: 1222

TỔNG QUAN VỀ VÙNG NGUYÊN LIỆU GẠO ÔNG THỌ

Với phương châm “Cung ứng gạo ngon trực tiếp từ vùng nguyên liệu”, ngay từ những năm 2014, bên cạnh khâu tổ chức thu mua nguyên liệu lúa gạo từ

Friday, 10/03/2023 View: 1499

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÙNG NGUYÊN LIỆU

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÙNG NGUYÊN LIỆU

Monday, 14/11/2022 View: 975

CHUẨN BỊ GẠO NGON MÙA TẾT 2023

“Gạo Ông Thọ liên tục 10 năm đồng hành cùng Tết Việt!”