View: ..

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÙNG NGUYÊN LIỆU

1. Chọn vùng trồng phù hợp:
- Kiểm tra mẫu đất, mẫu nước, đánh giá nông hoá thổ nhưỡng để chọn vùng trồng phù hợp với từng giống.
- Chọn vùng trồng có điều kiện, tập quán canh tác ến bộ, hạn chế sử dụng phân bón thuốc BVTV khi công cần thiết nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ để lại dư lượng hoá chất trên nông sản. - Chọn vùng trồng có đặc điểm khí hậu, thời ết phù hợp nhằm tối ưu hoá hương vị lúa gạo theo đặc trưng giống.

2. Kiểm soát giống:
- Giống lúa ST24, ST25: 100% giống xác nhận chuẩn tác giả,
- Giống lúa tím, lúa đỏ, gạo thực dưỡng chọn lọc giống thuần địa phương được giám sát bởi cán bộ kỹ thuật chuyên ngành nông nghiệp trình độ Cao đẳng, Đại học.

3. Kiểm soát vật tư nông nghiệp đầu vào:
- Tuân thủ tuyệt đối KHÔNG sử dụng các sản phẩm phân bón, thuốc BTV cấm, ngoài danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp, Cục BVTV.
- 100% sản phẩm phân bón, thuốc BVTV được sử dụng theo quy trình sản xuất lúa an toàn theo quyết định của Chi Cục Trồng Trọt, BVTV. Đảm bảo sản phẩm có đầy đủ hợp chuẩn hợp quy, nguồn gốc xuất xứ và xử lý theo khuyến cáo của cán bộ kỹ thuật giám sát vùng nguyên liệu.
- Tất cả hộ dân trong liên kết – tiêu thụ đều khai báo nhật ký canh tác từng hoạt động đồng ruộng từ khâu làm đất gieo trồng đến khi thu hoạch.

4. Kiểm soát chất lượng lúa thương phẩm khi thu thoạch:
- Định ngày, giờ thu hoạch bởi cán bộ kỹ thuật chuyên môn vùng nguyên liệu.
- Tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo khâu thu hoạch vận chuyển đảm bảo 100% lúa được đưa về lò sấy, nhà máy chế biến trong vòng 24h sau thu hoạch.

- Mỗi nông hộ, vùng trồng, mùa vụ, thửa ruộng được mã hoá và lưu mẫu nhằm kiểm soát truy xuất nguồn gốc mỗi đợt thu hoạch.