Lượt xem: ..

MONG CHỜ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM GIỐNG LÚA MÀU THẢO DƯỢC MỚI!!

Với niềm ĐAM MÊ bất tận khám phá các giống lúa bản địa và đặc sản các vùng miền, vùng nguyên liệu Gạo Ông Thọ tiếp tục thử nghiệm 1 giống lúa màu thảo dược mới.
Mời các bạn cùng xem 1 số hình ảnh thực tế của vùng nguyên liệu đang trong giai đoạn trổ đều nhé!